...non disponibile in raccolte musicali LO CUONZOLO Torna a elenco testi


 

 Intro: .....................................................

 

Lu morto steva int’a l’ata stanzia

Lu cunzolu portavo compa Pippino

Broro cu tagliulini in abbondanza

Ova, carnu, formaggi, frutta e vino

Ahah ahah ahah ahah

 

Punzava ognuno re sta compagnia

Embè fatti capanna panza mia

Mò p una scafarea re quistu broru

Mu namma fasce lacrime e dolori

Ahah ahah ahah ahah

 

La verua afflitta e sconsolata

Si steua spuleranno na custata

Vicino a essa ìo cumpa Pippino

Senza parlà no poco s’abbicina

Ahah ahah ahah ahah

 

Facennusi coraggio stu trappanu

A la cummare l’afferrao la manu

Rissu: “Cuncè mo si rimasta sola

‘Ngoppa a stu munno ‘nge ò chi ti cunzola”

Ahah ahah ahah ahah

 

“Embè cummà ì’aggia fattu nu pinzieru

Ii ti ru dicu si ti face piacere

Tengo la terra cu na massaria

‘Ngi ulimo sposà cummara mia?”

Ahah ahah ahah ahah

 

“Forse cummà tu mi fai risposta

O nu l’aviafa mò questa pruposta?”

Li rispunniu Concetta rassegnata:

“Mi dispiace songu già impegnata”

Ahah ahah ahah ahah